Havnebestyrelsen februar 2019:

Havnebestyrelsen februar 2019: Der er ingen ændringer i bestyrelsessammensætningen idet alle organisationer har udpeget hidtidige medlemmer. Der er heller ikke ændringer i udvalgssammensætningen.Økonomi Udkast til regnskab for 2018 blev fremlagt. Udkast blev godkendt og videresendes til revisor. Havneafgiften for gæster var for sæsonen 2018 ca. 300.000 højere end året før. Read more…

Vi graver sand

Vi er gået i gang med at grave sand vest for havnen – det køres bort nu og senere vil man påbegynde at lytte sand til stranden øst for havnen. Vær opmærksom på arbejdskørsel på havnens område ! Respekter venligst afspærringen på Havnepladsen !