Kigger Du via Din mobil – så vend den – så er oplevelsen større !

Havnens venteliste:

Ønsker du at komme på ventelisten, så skal du udfylde

ansøgningsskema om bådplads – hent det her !

Opdateret 30. april 2021:

1Anders Dørge 
2Peer Korsgaard 
3Peter Schiellerup 
4Thomas Nielsen 
5Lena Burchardt
6Nicholas Bonde 
7Claus Gordon 
8Michael Mengers
9Erik V. Christiansen/P. Topp 
10Jens Maasbøl 
11Søren Lassen
12Ole Abrahamson
13Thomas Foxby-Jacobsen 
14Torben Bruun
15Torben Laustsen
16Henrik Boserup-Wedam
17Aase Kjær
18Jan Juel Brockdorff
19Henrik Melph
20Casper Bak
21Martin Smidt
22Sven Høgh Petersen
23Michael Lindberg
24Peter Bolvig Hansen
25Lars Søndergaard
26Claus Riel
27Morten Orbæk
28Claus Meulengracht
29Henrik Zuschlag
30Kim Jensen
31Erik Lorentz Petersen
32Karoline Faxe
33Merete og Bo Krøll
34Rex og Stine Degnegaard
35Kim Bjerre
36Al Møldal
37Jesper Dam
38Gert Mølgaard
39Lisbeth Ericson
40Kasper Victorin
41Emil Jacobsen
42Nils Frölich
43Morten Torp Jensen
44Frederikke Biering m.fl.
45Jakob Helnæs
46Gitte Børresen
47Frank Holm Hansen
48Jakob Schou
49Agnes K. S. Justesen
50Jacob Hansen
51Hans Fagt
52Jørgen Klubien
53Jens Hultgren
54Wenche og Erik Obitz
55Frank Meistrup
56Rasmus Vindahl
57Jesper Ulrik Brydesen
58Morten Høyer
59Jørgen William Jørgensen
60Christian Uldahl
61Thomas Bjørn Andersen
62Jens Johansen
63Kenneth Larsen 
64Arne Boye Nielsen
65John Malmborg
66Malene Benkjær
67Mads Jørgensen
68Michael Kert Hansen
69Ditte Rudolfsen
70Michael Rasmussen
71Frederikke H. Gregersen
72Tom jørgensen
73Kasper Müller
74Mads Reenberg
75Sven Ejvind Busch-Nielsen
76Bent Sortsø
77Allan Steen Olesen
78Ole Bjerg Overbeck
79Jon Løvenstein
80Jesper Møller Pedersen
81Jan Michelsen
82Ruben Elgaard
83Jonas Jappe
84Henrik Marqvart Otzen
85Mads Fosselius
86Sean Cruz del Rio
87Hans-Henrik Holm-Hansen
88Ole Fogh
89Rune Hartmann Damsgaard
90Jesper Thorsted
91Søren og Kit Purup
92Steen Faber
93Karen Trine Fritzen Møller
94Peter Ellitsgaard
95Klaus Schuldt
96Emil Brostrøm Glahn
97Javier Svarez
98Christian Sønder
99Jan Silver Jensen
100Brian H. Lauridsen
101Per Geisler Hansen
102Kim Holmsted
103Michael Riis-Klausen
104John Bau
105Henrik Sommer
106Poul Ebbesen
107Kristian Elvang Gøransson
108Emil Midé Erichsen
109Uffe Christiansen
110Jacob Ryfos
111Mathias Broundal
112Peter Rasmussen
113Stina Haubroe Fly
114Michael Ellegaard Sørensen
115Pierre Fyrstenberg Bork
116Kasper Bruhn Udam
117Iben Lama
118Henrik Nørgaard
119Fanny Kilian
120Hans Christian Overbeck
121Carsten Marc
122Holger Pedersen
123Peter Pociot
124Mette Pors Grønlund
125Bjarne Holm
126Niels Forsberg
127Mette Rømer Olivarius
128Martin Dunning
129Jan Klee
130Tom Brandt
131Thomas Kaiser
132Martin Andersen
133Torben Modvig
134Ulrik Stage-Nielsen
135Line Bruun Larsen
136Felix Sommer
137Lennart Krimme
138Frederik Mowitz
139Kim Dam
140Lene & Mikael Lohmann-Jørgensen
141Phillip Ole Rasmussen
142Nicklas Eggert 1
143Nicklas Eggert 2
144Per Brandt
145Rune Bjærre
146Aksel Lytzen
147Søren Elkjær
148Henrik Blom Nielsen

Der tages forbehold for trykfejl !