Fonden Hornbæk Havns behandling af personoplysninger.

Oplysningspligt om rettigheder vedr.:

• behandling af venteliste, herunder navn og adresse, e-mail adresse.

• behandling af bådoplysninger, pladstype, forsikringspolicenummer, e-mail adresse, navn og adresse til brug for administration af bådpladsretten

• behandling af oplysninger vedr. erhvervslejemål herunder lejers identifikationsoplysninger, CVR nummer, kontaktoplysninger, e-mail adresse.

• behandling af oplysninger vedr. udlejning af skure, herunder navn og adresse, e-mail adresse.


Fonden Hornbæk Havn indsamler, behandler og opbevarer relevante almindelige personoplysninger som angivet ovenfor til brug for administration af bådpladsretten, udleje af skure samt havnens erhvervslejemål. Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger er, at behandlingen er nødvendig til opfyldelse af kontrakten med dig, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Dine personoplysninger opbevares så længe du står på venteliste, har en bådpladsret, et erhvervslejemål eller et lejemål af skure. Ved ophør på venteliste, af bådpladsretten eller lejemålet, slettes oplysningerne med undtagelse af oplysninger, der er en del af regnskabsmateriale og skal opbevares i fem år i overensstemmelse med bogføringsloven.

Du har til enhver tid ret til at få indsigt i dine oplysninger, få rettet fejl, få begrænset behandlingen og få dine oplysninger udleveret digitalt.

Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger med undtagelse af oplysninger, der indgår i regnskabsmateriale.

Ønsker du at gøre brug af ovenfor nævnte muligheder, skal du give skriftlig besked til Fonden Hornbæk Havn på kontakt@pihls-bryghus.dk.dk

Du kan klage over behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet.

(opdateret-feb.19)