Juni 23:

Så vajer Det Blå Flag igen på Hornbæk Havn – det er 33. gang !
Der er også Blå Flag på strandene vest og øst for havnen !


Havnen har i alle årene arbejdet for at leve op til FriluftsRådets anvisninger om rent miljø på havnen  – se anvisninger her…

n

Strandene omkring Hornbæk Havn har også Blå Flag  – Hornbæk Vest Strand vest for Havnen, samt Hornbæk Strand Øst langs Hornbæk Plantage – se anvisninger her …

hh

Juni-22.

Hornbæk Havn har i år fået sit Blå Flag nr. 32.

2020 – 30 år med Blå Flag