Kigger Du via Din mobil – så vend den – så er oplevelsen større !

Hornbæk Havn står foran en betydelig renovering af de nuværende faciliteter. Især den ældre østre mole og kaj, som er fra 1920, er alvorlig nedslidt. Men det er også nødvendigt med andre fornyelser og forbedringer i havnen. Havnen trænger generelt til nye broer og molehoveder. Og der er behov for at forbedre forholdene for bådeklubben, jollesejlere, foreninger for SUP’er, kajakker, surfere, m.m. Samtidig er der stor efterspørgsel på bådpladser i havnen og pt. er 130 bådejere på venteliste for at få plads.

Bedre forhold for alle

En renovering af havnen kræver plads, nytænkning og finansiering. Derfor har havnebestyrelsen længe arbejdet på at finde en løsning, der kan forny, kvalitetsudvikle og udvide det eksisterende havneanlæg. Så der fremover bliver bedre forhold for havnens brugere, gæstesejlere og besøgende på land. Samtidig giver en udvidelse flere indtægter for bådpladser, som kan være med til at finansiere projektet og de nødvendige fornyelser.

Et større havnebassin

Hovedtanken i det nye projekt er at udvide havnebassinet mod øst ved at udgrave et nyt bassin i det tilsandede område øst for havnen. Et område, der for mange år siden lå under vand. Den oprindelige klit bliver ikke rørt. Mod vest skal der etableres mere plads til vinteropbevaring af både, et større masteskur og flere parkeringspladser. Selve havnepladsen skal gøres større med mulighed for rekreative aktiviteter og udvidelse af foreningsfaciliteter.

En lang proces

Planerne skal selvfølgelig godkendes både af Kystdirektoratet og Helsingør Kommune. Kystdirektoratet har i november 2020 sendt ansøgningen i høring. Næste skridt er borgermøder med mulighed for dialog og forslag, revidering af lokalplanen for Hornbæk Havn, høring og vedtagelse af kommunalbestyrelsen. Først derefter skal projektet i licitation og så kan arbejdet forhåbentlig begynde. 

Der er altså et godt stykke vej endnu, inden vi ved om planerne kan realiseres. Havnebestyrelsen vil se frem til at bidrage til en god debat om projektet. Du kan altid holde dig orienteret om seneste nyt her på hjemmesiden.

Forslaget til den forbedrede havn fremgår af kortet med markeringer og billeder.

 1. Nyt havnebassin øst for den gamle havn. Ca. 60 nye bådepladser.
 2. Den nedslidte østre mole erstattes af en kraftig træbro
 3. Nyt molehoved og gæstebro til store både
 4. Nyt molehoved og forhøjet dækmole
 5. Ny træbro til erstatning for den nuværende nedslidte flydebro
 6. Små huse til opbevaring af kajakker, SUP’er, surfboards, etc.
 7. Standlegeplads og krabbe-bassin med små broer
 8. Ny større jolleplads og jollerampe. Med direkte adgang fra havnepladsen.
 9. Udvidet havneareal og ny bedding/trailerrampe
 10. Bådekran og miljørigtig vaskeplads
 11. Nye byggefelter
 12. Udvidet parkeringsplads til ca. 55 biler
 13. Udvidet masteskur

Se det nye projekt – i dag og vores vision:

Klik på teksten på foto for at se det større…

Læs hele ansøgningen – som den i dag er udlagt til høring…

Hornbæk Havn tirsdag d. 10. nov. 2020/jpi