Hornbæk Havn blev i juni 2019 certificeret som Sikker Havn.
Læs om SIKKER HAVN…

Havnefoged Christian From kan sammen med Tom Elmer Christensen fra FLID hejse flaget, der markerer, at Hornbæk Havn er certificeret som Sikker Havn. ( juni-19)

Se Havnens Beredskabsplan –
Klik her….

Hornbæk Havn har mange praktiske installationer og beskrivelser over disse – se venligst nedenfor. Få evt hjælp via oversigtskortet t.v. !

Klik her og se et større kort….

Kortet tv. er opdateret 2024 !

Benyttelse af åben grill i fartøjerne er forbudt.

Benyttelse af åben grill på havneområdet er forbudt uden for de fast etablerede grillpladser.

Affalds- og miljøskuret er placeret på Havnepladsen og modtager alle former for affald –
snak med havnefogeden !

Hjertestarter og Ildslukker forefindes på havnen ved billetautomaten i lokalet under havnekontoret(under trappen)!
Der er også en Hjertestarter ved Vinterbadelaugets Skure på Østre Dækmole!

Der findes også hjertestartere flere steder i byen – nærmeste er ved SuperBrugsen hjørnet af Havnevej/Ndr. Strandvej – samt i Hovedgaden ved Matas.

Læs havnens Ordensregler her…

*

Brug af EL på Hornbæk Havn:

Ordningen er gældende for alle der har fast plads, midlertidig plads eller er langtidsgæst i havnen. Gæstesejlere, der ligger i havnen i max 2 uger har strømforbruget inkluderet i gæstelejen.

Sommerhalvår 1. april til 15. oktober.
Ønsker du konstant strøm til båden skal du :

1. april eller senest ved din båds søsætning, kan du afhente et kabel med bimåler på havnekontoret og indbetale depositum på 2.000 kr. Kablet med bimåler afleveres senest den 15. oktober tilbage på havnekontoret, og dit forbrug bliver modregnet i depositum. Du er i hele brugsperioden ansvarlig for bimåleren.

Vinterhalvår 16. oktober til 31. marts.
Det er ikke tilladt at have fast strømtilslutning til både på land.
Ønsker du konstant strøm til din båd, liggende i vandet, skal du :

Senest 16. oktober kan du afhente et kabel med bimåler på havnekontoret og indbetale depositum på 2.000 kr. Kablet med bimåler afleveres senest den 31. marts tilbage på havnekontoret, og dit forbrug bliver modregnet i depositum. Du er i hele brugsperioden ansvarlig for bimåleren.

Ved misbrug af strøm, vil havnen tillade sig at afbryde strømmen.