Hornbæk Havns Bestyrelse – 2022:

Jørgen Haagen Nielsen
Formand

A. R. Friis Vej 2 C
3100 Hornbæk.

Medlem af Byggeudvalget og udvalg for Sand- og Havneværker.

Valgt af Helsingør Byråd

*

Michael Fritzen
Næstformand

Lochersvej 19
3100 Hornbæk

Formand for udvalg for Sand- og Havneværker.

Valgt af
Havnens handlende.

*

Julian Isherwood

Willemoesvej 17A
3100 Hornbæk

Formand for PR og Markedsføringsudvalg.

Valgt af Helsingør Byråd

*

Peter Leander

Søvænget 21
3100 Hornbæk

Formand for Miljø- og Sikkerhedsudvalg.

Valgt af Hornbæk Bådeklub

*

Annette Bonde
 

Brünnichesvej  47
3100 Hornbæk

Medlem af udvalg for Sand- og Havneværker.
Medlem af PR og Markedsføringsudvalg

Brugerrepræsentant

*

Jens Kristian Pedersen

Siriusvej 9,
3100 Hornbæk

Formand for Byggeudvalg

Brugerrepræsentant

*

Jens Frederiksen

Borsholmvænget 8A
3100 Hornbæk

Valgt af Havneforeningen og havnens Fritidsfiskere.

*

Per Thordal
Regnskabsfører

Sophie Brahes Gade 30, st. mf.  3000 Helsingør

*

Havnefoged Morten Saabye
Havnekontoret
Mob. 26810189
Email:
kontakt@hornbaekhavn.dk
Kontakt Hornbæk Havn