Hornbæk Havns Bestyrelse – 2023:

Jørgen Haagen Nielsen
Formand


Medlem af Byggeudvalget og udvalg for Sand- og Havneværker.

Valgt af Helsingør Byråd

*

Michael Fritzen
Næstformand


Formand for udvalg for Sand- og Havneværker.

Valgt af
Havnens handlende.

*

Julian Isherwood

Formand for PR og Markedsføringsudvalg.

Valgt af Helsingør Byråd

*

Peter Leander

Formand for Miljø- og Sikkerhedsudvalg.

Valgt af Hornbæk Bådeklub

*

Annette Bonde

Medlem af udvalg for Sand- og Havneværker.
Medlem af PR og Markedsføringsudvalg

Brugerrepræsentant

*

Jens Kristian Pedersen

Formand for Byggeudvalg

Brugerrepræsentant

*

Jens Frederiksen

Valgt af Havneforeningen og havnens Fritidsfiskere.

*

Per Thordal
Regnskabsfører*

Havnefoged Morten Saabye

Havnekontoret
Mobil: 26810189
Mail: havnefoged@hornbaekhavn.dk

Kontakt Hornbæk Havn