Molerenovering 6. jan 2021.

Nu er vores gamle molehoved blevet til et stort hul Husk, hvis du kigger forbi, kan du læse mere om projektet på bolværket lige hvor vestmolen starter eller på østmolen lige ved Havnekontoret. Havnefogeden Læs om molerenoveringsprojektet her…

Molerenovering dec. 20

Så er renoveringen i fuld gang. Alle flagstænger og lygtepæle på den gamle mole er nedtaget og bolværket fjernet. Molehovedet er “punkteret” og Zøllner er i gang med grave sig ned i de gamle gemmer.. Læs om renoveringsprojektet her…..