Havnebestyrelsen maj 2019

Information fra havnebestyrelsen maj 2019. Økonomi Status på restancer er nu kr.135.000,- der vil blive igangsat rykkerprocedure. Kajakskjul Kajakklubben er ikke vendt tilbage angående havnens nye forslag om placering. Parkering Ejere af trailere, som er stillet på grus parkeringen efterlyses endnu en gang. Hvis ikke de fjernes, vil de blive Read more…

Havnebestyrelsen april 2019

                      Information fra havnebestyrelsen Status for økonomien. Der er stadig en del restancer som vil blive rykket med gebyr. Kajakskjul. Kajakklubben har ansøgt om opsætning af stativ til kajakker på mellemstranden (mellem nordre mole og stenmolen). Beslutning: Vi har ansøgt kommunen om placering af kajakskjul på stranden (hvor tidligere kajakskjul Read more…

Havnebestyrelsen marts 2019:

Havnebestyrelsen marts 2019: Økonomi Der er udsendt opkrævninger på havneleje m.m. – 85 % er udsendt pr. mail, men vi mangler fortsat nogle mailadresser og nogle lejere har ingen mailadresse. De brugere der har en mailadresse, som ikke er meddelt havnefogeden, bedes oplyse denne til kontakt@hornbaekhavn.dk Nordkystens fremtid Hornbæk havn har indsendt Read more…

Havnebestyrelsen februar 2019:

Havnebestyrelsen februar 2019: Der er ingen ændringer i bestyrelsessammensætningen idet alle organisationer har udpeget hidtidige medlemmer. Der er heller ikke ændringer i udvalgssammensætningen.Økonomi Udkast til regnskab for 2018 blev fremlagt. Udkast blev godkendt og videresendes til revisor. Havneafgiften for gæster var for sæsonen 2018 ca. 300.000 højere end året før. Read more…

Vi graver sand

Vi er gået i gang med at grave sand vest for havnen – det køres bort nu og senere vil man påbegynde at lytte sand til stranden øst for havnen. Vær opmærksom på arbejdskørsel på havnens område ! Respekter venligst afspærringen på Havnepladsen !

Havnebestyrelsen Januar 2019:

Havnebestyrelsen Januar 2019: Havnens forsikringerDer er truffet aftale med forsikringsselskabet First om at de overtager havnens forsikringer. Udgiften er mindre og der er bedre dækning. Skurbyen er forsikret samlet, således at både lejere og ejere af skure er dækket. Vil fremgå af det nye reglement for skurbyen. RestancerAlle restancer er Read more…