Ved årsskiftet afklares eventuel ny sammensætning af bestyrelsen – herunder hvem der deltager i diverse udvalg.

Eneste ændring i forhold til 2019 er, at Anette Bonde indtræder i Pr-udvalget.

Bestyrelsens sammensætning og udvalgsdeltagelse fremgår af hjemmesidenhttp://www.hornbaekhavn.dk/bestyrelsen/

  1. Nyt fra formanden.

Der er til en bådejer fremsendt opsigelse med påbud om fjernelse af båden.

Vi har modtaget en henvendelse om leje af et af de 2 flytbare røde skure. Skurene er allerede udlejet. Formanden kontakter ansøger.

Havnen har nu etableret en p-plads til fiskebilen ved containerne. Der arbejdes på en løsning med en bom ved nedkørslen bag fiskehuset.

Der arbejdes på at afvikle havnens 200-års fødselsdag i 2020. Nærmere program behandles på næste møde.

  • Nyt fra Miljø- og Sikkerhedsudvalget.

Arrangementet ”Vild med vand” skal opfølges i Hornbæk havn. Peter og Julian finder tovholdere fra HBK og evt. HHF.

Blå flag ansøgning godkendt nationalt.

Der skal forefindes ca. 100 sandsække som beredskab ved højvande.

Vejrstationen er nedtaget for reparation. Det annoncers på hjemmesiden.

  • Nyt fra Sand- og Stenmoleudvalget.

Der er bestilt uddybning til foråret.

Der graves sand på veststranden som primært flyttes til stranden ved plantagen øst for havnen.

  • Benyttelse af vinterbadetrappen.

Det blev besluttet at adskille surfboards og vinterbadere ved skiltning ved starten af Bro 6, samt etablering af et markeret badeområde i vandet ud for badetrappen.

  • Næste møde.

Torsdag d. 19. marts 2020.


0 Comments

Skriv et svar

Avatar placeholder

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *