Information fra havnebestyrelsen maj 2019.

Økonomi

Status på restancer er nu kr.135.000,- der vil blive igangsat rykkerprocedure.

Kajakskjul

Kajakklubben er ikke vendt tilbage angående havnens nye forslag om placering.

Parkering

Ejere af trailere, som er stillet på grus parkeringen efterlyses endnu en gang. Hvis ikke de fjernes, vil de blive bortauktioneret.

Brugere af havnen opfordres til at parkere jfr. havnens ordensreglement:

4.15       Parkering af biler, campingvogne og båd trailere må kun finde sted på de dertil særligt indrettede parkeringspladser og båse, og er som følge heraf forbudt andre steder på havnen.

Nye borde/bænke

Der er indkøbt 6 nye borde/bænkesæt, Fiskehuset betaler 50 %.

”Sikker havn” næsten i mål. Masterplan m.m. revideret. Færdig 01-06-2019.

Nyt fra formanden

Papirerne på låneomlægningen som giver en årlig besparelse blev fremlagt og underskrevet.

Årsregnskabet, der nu er kommet retur fra revision blev underskrevet.

Kunst på molen forespørgsel er godkendt. Afholdes den 6. og 7. juli sammen med SAGA’s fødselsdag.

Forespørgsel ang. madbod i uge 31 er afslået. Er i konkurrence med de faste handlende på havnen.

Miljø- og sikkerhed

Blå flag delegation fra Sverige har været på besøg. 12- 14 besøgende fik en rundvisning på havnen.

Da fiskehusets kompressorer larmer meget, er ventilations installatør kontaktet for undersøgelse af hvorvidt der kan ske støjdæmpning samt pris.

Nye faste pladser

Der bliver arbejdet på 6 nye pælepladser i yderhavnen, som kan benyttes som faste pladser.

Brugermøde

Som en følge af bedre information til brugerne bl. a. indførelse af mødereferater på hjemmesiden er det besluttet at udsætte brugermødet indtil videre. Tages op igen til efteråret.

Det blev besluttet at afholde et ”strategimøde” i bestyrelsen til efteråret. Datoen fastsættes på sidste møde inden sommerferien.


0 Comments

Skriv et svar

Avatar placeholder

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *