Aflysning af Skt. Hans i Hornbæk den 23. juni 2020

Med baggrund i regeringens og sundhedsmyndighedernes forlængelse af forbuddet mod større forsamlinger gældende til 1. september, aflyses årets Skt. Hans arrangement på Hornbæk Havn og strand den 23. juni.  På vegne af de arrangerende foreninger, Hornbæk Handelsstandsforening, Fonden Hornbæk Havn, Hornbæk Bådeklub, Hornbæk Havneforening og Hornbæk Turistforening. Med venlig hilsen Read more…

Havnebestyrelsen marts 2020.

Ved årsskiftet afklares eventuel ny sammensætning af bestyrelsen – herunder hvem der deltager i diverse udvalg. Eneste ændring i forhold til 2019 er, at Anette Bonde indtræder i Pr-udvalget. Bestyrelsens sammensætning og udvalgsdeltagelse fremgår af hjemmesidenhttp://www.hornbaekhavn.dk/bestyrelsen/ Nyt fra formanden. Der er til en bådejer fremsendt opsigelse med påbud om fjernelse Read more…

Så flytter vi igen sand…

Kære alle.Så nåede vi til det igen – “Rumsteren i sandkassen”.Der arbejdes med store maskiner i hjørnet ved veststranden og vestmolen. Hold god afstand til arbejdsområdet med løse børn og hunde (og nysgerrige voksne 😉 ) ! Havnefogeden 26. feb.2020