Kære brugere/lejere,

Først rigtig Godt Nytår til jer alle.

Vi er ved at gøre klar til udsendelse af den årlige opkrævning af havneafgift, el, vinteropbevaring af både og master samt leje af skure. I den forbindelse er det jo en kendsgerning, at vi i år er belastet af en høj inflation med stigende priser på mange af havnens driftsomkostninger. For stadig at kunne holde en rimelig balance mellem udgifter og indtægter, er det nødvendigt at vi tilpasser vores takster.

Efter en rundringning til nogle havne på kysten har vi fået følgende oplysninger om deres regulering af prisen for fastliggere:

Rungsted plus 10%

Skovshoved plus 5%

Helsingør plus 4%

Vedbæk plus 3%

Gilleleje har ikke taget stilling endnu.

På denne baggrund har vi i Havnebestyrelsen besluttet at foretage en mindre forhøjelse af vores takster for 2023, nemlig:

Fastliggere forhøjes med ca. 4%, afrundet til kr. 15 pr. m2

Vinteropbevaring forhøjes med ca. 4%, afrundet til kr. 5 pr. m2

Skurelejen forhøjes med ca. 4%, afrundet til kr. 15 pr. m2 For privatejede skure og kr. 20 pr. m2 for havnens skure.

Master forhøjes med kr. 100 til kr. 500 pr. mast. 

El forhøjes med kr. 0,50 til kr. 3,00 pr. kWh. 

Sidst vi forhøjede havneafgiften, var i 2018, hvor vi forhøjede prisen pr. m2 med kr. 10 til de nuværende kr. 350, som altså har været gældende i 5 år.

Hornbæk Havn er som bekendt en fond, hvor alle indtægter går til havnens drift.

Vi håber derfor, at alle vil tage godt imod denne mindre regulering. Opkrævningerne vil blive udsendt inden udgangen af januar med betalingsfrist til den 1. marts 2023.

Venlig hilsen

Fonden Hornbæk Havn

Jørgen Haagen Nielsen

Formand