Kære Sejler,

Vi nærmer os 1. oktober, som er deadline for at opsige sin bådplads med virkning for 2022. Lad mig endelig få besked hurtigst muligt, hvis der er planer om at opsige pladsen. Der er rigtig mange på listen, som ønsker en anden (større) plads og rigtig rigtig mange på venteliste.. 😉

Optagning: Den seneste melding, jeg har fået, er at første optagning af både, er den 22/10 + 25-26/10. Husk at melde ind til Bent Hindhede, hvis du er på hans liste.

VIGTIGT, HUSK også at sende mig tallet fra dit målerkabel inden, båden ryger på land og kablet ”på loftet”. (Gælder også måler i skur). Sender du tal pr. sms eller mail, så skriv lige dit kontrakt eller bådpladsnr. 😉

Legepladsen: Kommunen har inspiceret legepladsen og repareret den lille sæl, som var ”faldet” af stenen. De har samtidig kasseret de to både, da bunden er rådden og skruer mv. ofte kommer til syne. Det er usikkert, om de kommer og fjerner dem eller hvad, der kommer til at ske med dem?!

P-pladsen: Kommunen har lovet at reparere hullerne på denne inden bådene kommer på land.

Og til info anløber en stor pram på (nok) mandag. Den skal færdiggøre den lille stensætning ml. NV molen og det nye molehoved.

Hilsen Havnefogeden