Kære Sejler,

Som du nok har bemærket, så er molehovedet i fuld gang med at blive fyldt op med sten. Dette arbejde forventes at blive færdigt fredag eftermiddag. På mandag pågår oprydning mv. i lagunen og på bagsiden af vestmolen.

Vi har sat den første (af de nye) redningsstiger op på spidsen af den nye stikmole, og den lyser fantastisk i mørket . Der kommer yderligere 6 stiger op rundt i havnen.

OG, så har jeg stadig ca. 170 mærkater liggende, som ikke er afhentet endnu??

Hilsen Havnefogeden