Kære Sejler

I dag ( 17. juni) skulle de gerne påbegynde opfyldning af det nye molehoved, hvilket kan betyde lidt begrænset sejlads ind- og ud af havnen. De vil dog ikke arbejde i weekenden.

Vi har haft lidt el-problemer på Bro 8 og på gæstebroen efter weekendens voldsomme vejr, men dette er nu fikset. Skotlamperne på sydsiden (træspunsen) af den nyrenoverede mole driller lidt, men der arbejdes på sagen.

Der er indkøbt Hornbæk Havn registreringsmærker til alle og I må meget gerne komme forbi Havnekontoret og få udleveret dette. Mærket skal påsættes båden, så det let kan aflæses fra broen/molen.

Til orientering har vi reguleret lidt i havnens gæstetakster.
Nye priser kan se på havnens hjemmeside.

Havnefogeden