Vi er p.t. ret tilsandede i indsejlingen til Hornbæk Havn. I den vestlige side af indsejlingen er der pt en dybde på 2m og i den østlige er der 2,5m. Der er bestilt uddybning, som vil blive udført i løbet af april måned.
……Havnefogeden.