HORNBÆK HAVN PÅBEGYNDER I VINTER EN OMFATTENDE RENOVERING OG NYBYGNING AF FLERE ANLÆG I HAVNEN.

ARBEJDET PÅ HAVNEN OMFATTER:

1. En gennemgribende renovering af den gamle nordre mole og den tilknyttede gamle gæstebro. Herunder opgravning og retablering af molens kerne, samt etablering af ny asfalt og nyt bolværk.

2.  Afkortning og retablering af molehovedet og tilbygning af en ny 20 m lang gæstebro for enden af molehovedet til store gæstebåde.

3. Færdiggørelse af den lille vestre dækmole i yderhavnen. Molen ombygges, som øvrige stenmoler, ved tilførsel af tilstrækkelige mængder af store sten.

4. Molen afsluttes med et nyt rundt molehoved med en diameter på 10 m.

Byggearbejderne påbegyndes snarest muligt og forventes  færdige til foråret inden sejlersæsonen starter. Renoveringen og nybygningen af de nævnte havneanlæg vil forbedre forholdene væsentligt for både gæster og fastliggere i Hornbæk Havn

Det nye molehoved og den mindre indsejling, som herefter bliver på 17 m’s bredde, vil betyde et mere roligt ydre havnebassin.

Kystinspektoratet, som er myndighed på søterritoriet, har meddelt tilladelse til at anlæggene kan etableres. Havnen vil kunne besejles i hele anlægsperioden, men der kan være korte tidsrum hvor pæleramning m.m. kan begrænse gennemsejlingsbredden.

Havnebestyrelsen 30.11.2020

Er der spørgsmål til de fire anlæg, kan Du kontakte Havnekontoret tlf. 4970 2378 eller maile: kontakt@hornbaekhavn.dk