Hornbæk Havn står foran en betydelig renovering af de nuværende faciliteter. Især den ældre østre mole og kaj, som er fra 1920, er alvorlig nedslidt. Men det er også nødvendigt med andre fornyelser og forbedringer i havnen. Havnen trænger generelt til nye broer og molehoveder. Og der er behov for at forbedre forholdene for bådeklubben, jollesejlere, foreninger for SUP’er, kajakker, surfere, m.m. Samtidig er der stor efterspørgsel på bådpladser i havnen og pt. er 130 bådejere på venteliste for at få plads.

Læs mere om projektet her…..

 1. Nyt havnebassin øst for den gamle havn. Ca. 60 nye bådepladser.
 2. Den nedslidte østre mole erstattes af en kraftig træbro
 3. Nyt molehoved og gæstebro til store både
 4. Nyt molehoved og forhøjet dækmole
 5. Ny træbro til erstatning for den nuværende nedslidte flydebro
 6. Små huse til opbevaring af kajakker, SUP’er, surfboards, etc.
 7. Standlegeplads og krabbe-bassin med små broer
 8. Ny større jolleplads og jollerampe. Med direkte adgang fra havnepladsen.
 9. Udvidet havneareal og ny bedding/trailerrampe
 10. Bådekran og miljørigtig vaskeplads
 11. Nye byggefelter
 12. Udvidet parkeringsplads til ca. 55 biler
 13. Udvidet masteskur