Nyt fra Havnebestyrelsen – januar 2020.

Status for økonomien.

Alle restancer er indfriet.

Takster 2020

Takstblad tilføjes:

  1. Bropenge kr. 500 for fremmede både, således at der betales for hver enkelt landtagning og søsætning hvor der benyttes kranbil.
  2. Månedsafgift for langtidsgæster kr.10.000 kr. for både over 4 m.

Ingen yderligere ændringer i takster.

Nyt fra formanden

Der er modtaget forespørgsel om anbringelse af kajakker på ydersiden af indfatningens bolværk – afvises af en enig bestyrelse, idet der henvises til tidligere anvisning indenfor bolværket.

Havnen er matrikuleret, alle skure og bygninger er tildelt vej nr. Der indkøbes skilte til opsætning.

Havnen har modtaget en gave på kr. 25.000 fra Havneforeningen til anvendelse i Skurbyen. Formanden kvitterer for gaven.

Der er behov for opgradering af EL i skurbyen – installatør kontaktes for vurdering heraf.

Nyt fra Miljø- og Sikkerhedsudvalget.

Der indsendes ansøgning om Blå flag 2020. Det er en forudsætning at Helsingør Kommune betaler omkostninger i forbindelse hermed.

Snekkersten havn har ”lånt” vores beredskabsplan.

Nyt fra Byggeudvalget

Michael og Jens Kr. arbejder videre med en forlængelse af mastekranen. Tilbud/overslag indhentes.

Nyt fra Udvalg for Sand og Havneværker

Havnen har modtaget afslag på ansøgning om ekstra tilladelse til sandtagning. Kystdirektoratet har misforstået problemstillingen, hvorfor Michael og formanden har afholdt møde med Kommune og rådgiver om en fornyet henvendelse.

Der bliver rykket for diverse svar mht. videre forløb i havneprojekt.

Nyt fra Havnefogeden

Der bliver arbejdet flittigt med implementering og tilpasning af BEAS havnestyringsprojekt

Deltaget på messe/ konference med positivt respons. Output fra jura delen uddelt til formanden, som giver den videre til Anette

Nyt fra foreningsrepræsentanterne

Bådeklubben: Der har været afholdt generalforsamling. Det er blevet til genvalg af Julian og sekretær i Bådeklubben`s bestyrelse plus ny kasserer. Bådeklubben peger på Peter Leander til havnebestyrelsen.

Havneforeningen/fritidsfiskerne: Steen Nilsson er udpeget som repræsentant i havnebestyrelsen.

De handlende: Michael Fritzen er udpeget til havnebestyrelsen.