Status for økonomien.

Det har været en god sommer med mange gæster. Resultatet af gæsteindtægterne forventes at blive ca. kr. 800.000, hvilket er 10 % mindre end sidste års rekord.

Status på restancer: Der er sendt opsigelser til 2 bådejere med anmodning om at indlevere indskudsbevis, således af endelig afregning kan ske. Bådejerne anmodes om at fjerne bådene inden årets udgang.

Havnens lån er omlagt – vi sparer 63.000 kr. om året og har fået nedskrevet restgælden med kr. 18.000.

Kajakker.

Den midlertidige tilladelse til opstilling af kajakstativ i ”Skurbyen” opsiges pr 1. april 2020 med henvisning til de muligheder for placering af kajakkerne som klubben allerede har fået anvist.

Kamera.

Som en service for havnens surfere, er der indkøbt kamera til overvågning af bølger øst for havnen. Vi afventer opsætning til skriftlig tilladelse forefindes.

Fiskehuset.

De opsatte kompressorer i Fiskehuset overholder lovkrav i forhold til støjgrænser. En eventuel etablering af lyddæmpning vil iflg. en tekniker formentlig kun kunne sænke støjen med 8 db. Indtil videre foretages ikke yderligere.

Der indhentes tilbud på maling af Fiskehuset til foråret.

Asfalt på havnen

Reparation af asfalt på havnepladsen afventer sandprojektet i februar 2020.

Nyt fra formanden

Høring af Kommuneplan er gennemført Haagen uddyber. Havnens input er behandlet som nr. 19.

En bådejer har fået skriftlig advarsel om at langtidsparkering på ½ times parkeringsarealet kan medføre opsigelse af havneplads, jfr. ordensreglementet.

Masteskur og Skure i skurbyen vil blive tildelt en særskilt adresse i form af hus nr. på hvert skur.

Skure er oprettet i BBR.

Havnen har modtaget et erstatningskrav i forbindelse med en faldulykke – sagen er overgivet til udtalelse hos forsikringen.

Nyt fra Miljø- og Sikkerhedsudvalget.

Der afholdes blå flag konference den 29. oktober 2019 i bådklubben.

Nyt fra Udvalg for Sand og Havneværker

Plan for havneprojekt arbejdes der stadig på.

Nyt fra Havnefogeden

Havnefogeden har kontaktet Søredningstjenesten angående bugsering af havarister til Hornbæk Havn.

Poletautomater til vaskemaskine/tørretumbler indkøbes. Poletter kan købes på Havnekontoret og i Havnekiosken.

Ny maskine til vedligeholdelse af havnen indkøbt. Den gamle er gået i bytte.

Formanden opsiger snerydningsaftale.

Nyt fra foreningsrepræsentanterne

Bådeklubben: Travlt overalt – nyt tiltag fredagsbar.

Havneforeningen/fritidsfiskerne: Havneforeningen har ikke bevilget penge til skurrenovering i år da sidste donation endnu ikke er anvendt.

De handlende: Renovering af stokken ikke pæn – tagpap på toppen af væg ikke i orden. Formanden kontakter kommunen.

Planlægning af Strategimøde.

Strategimøde planlægges til afholdelse d. 7. december 09.00 – 14.00 for hele bestyrelsen

Alle indleverer evt. ideer for Havnens fremtid til Havnefogeden.

Planlægning af strategimøde den 18. oktober kl. 15.30.

Eventuelt

Venteliste for skure blev oplæst. Der er 7 på venteliste.