Hornbæk Havn blev i juni 2019 certificeret som Sikker Havn.

Dette betyder bl. a. at den nyreviderede Beredskabsplan nu ligger på havnens hjemmeside.

Havnens bestyrelse har revideret Beredskabsplanen fra 2011 – se den nugældende beredskabsplan under “Praktiske informationer” i hjemmesidens hovedmenu.

Gå direkte til beredskabsplanen her…..