Information fra havnebestyrelsen

Status for økonomien.

Der er stadig en del restancer som vil blive rykket med gebyr.

Kajakskjul.

Kajakklubben har ansøgt om opsætning af stativ til kajakker på mellemstranden (mellem nordre mole og stenmolen).

Beslutning: Vi har ansøgt kommunen om placering af kajakskjul på stranden (hvor tidligere kajakskjul lå). Kommunen har givet afslag.

Vi tilbyder løsning med placering på Nordsiden af Indfatningen mod øst, henvendelse til Jens Kristian.

Lagonis Kaffebar

Der er givet tilladelse til opstilling af Lagonis Kaffebar i uge 31.

Søren Træmand

Der er givet tilladelse til opstilling af salgsbod for Søren Træmand.

Nyt fra formanden

Maria Olariu ansat som maler.

Nyt fra Miljø- og Sikkerhedsudvalget.

Afholdt møde ang. sikker havn – godt på vej – det forventes at vi pr. 1. maj ville kunne leve op til kravene for sikker havn, således at der kan sendes ansøgning til FLID.

Nyt fra Byggeudvalget


Havnegrillens udeplads trænger til renovering, der indhentes tilbud fra Claus Hansen

Nyt fra Udvalg for Sand og Havneværker

Flyttet sand fra vest til øst. Gravet 20.000 m.3

Møde med Dan Haslund ang. udvidelse af havn. Han kommer med en pris på skitseprojekt.

Såfremt prisen holdes inden for en rimelig økonomisk ramme sættes arbejdet i gang.

Michael Fritzen tegner på igangværende dækmole og molehoved til brug for indhentning af tilbud.

Nyt fra Havnefogeden

Borde/bænke sæt eftergås. Havnefogeden finder pris på nye.

Nyt fra foreningsrepræsentanterne

Havneforeningen/fritidsfiskerne: Regnskab for renovering af skure. Urban er blevet orienteret.