Havnebestyrelsen marts 2019:

Økonomi

Der er udsendt opkrævninger på havneleje m.m. – 85 % er udsendt pr. mail, men vi mangler fortsat nogle mailadresser og nogle lejere har ingen mailadresse. De brugere der har en mailadresse, som ikke er meddelt havnefogeden, bedes oplyse denne til kontakt@hornbaekhavn.dk

Nordkystens fremtid

Hornbæk havn har indsendt Input (høringssvar) til udvalget for ”Nordkystens Fremtid” hvor vi påpeger risiko for mere tilsanding og foreslår at vores sand anvendes i projektet

Sikker Havn

Miljø- og Sikkerhedsudvalget holder snarest møde men henblik på afklaring af hvilke mangler der er i forhold til at Hornbæk Havn kan blive registreret som ”Sikker Havn” jfr. Flids bestemmelser. 

Havnens tilstand

Der er blevet uddybet 2400 m3 sand.
Vi er påbegyndt det årlige bypassprojekt (flytning af sand fra vestsiden af havnen).       
Arbejdet med ny bedding påbegyndt.

Der har været afholdt møde med kommunens planafdeling om vores planer for en udbygning af Havnen mod øst. Kommunen var ikke afvisende, men bad om at der udarbejdes et projekt for at teknikere og politikere har noget at forholde sig til. 

Muligheden for at sandsituationen løses ved hjælp fra offentlige myndigheder, har lange udsigter. Havnen må derfor indstille sig på at vi skal bruge flere penge til sandflytning i fremtiden. En mulig indtægtskilde kunne være at veksle gæstepladser til faste pladser. Med henblik på udbygning af yderhavnen med flere faste pladser til større både ved anvendelse af ”Kongebroen” undersøges dette nærmere.
En nødvendig forudsætning er bl. a. at få færdiggjort den østre tværmole.
Det blev besluttet at der udarbejdes forudsætninger med dimensioner til brug for indhentning af tilbud/overslag fra 2 entreprenører.

Hjemmesiden

Jens Peter Pihl er ved at redesigne Havnens hjemmeside, det ser lovende ud.

Tildeling af nye bådpladser

Havnefogeden arbejder med uddeling af nye pladser. Alle bestående pladser er nu opmålt og registreret. Uddelingen besværliggøres af at mange takker nej, selv om de har stået på listen i mange år.