Havnebestyrelsen februar 2019:

Der er ingen ændringer i bestyrelsessammensætningen idet alle organisationer har udpeget hidtidige medlemmer.

Der er heller ikke ændringer i udvalgssammensætningen.
Økonomi

Udkast til regnskab for 2018 blev fremlagt. Udkast blev godkendt og videresendes til revisor.

Havneafgiften for gæster var for sæsonen 2018 ca. 300.000 højere end året før.

Skurbyen
Efter udlevering af det nye skurbyreglement er der modtaget et forslag til ændring. Bestyrelsen har besluttet ikke at ændre i reglementet.
Reglementet kan findes andet steds på hjemmesiden. Klik her…..

Sikker havn
Der arbejdes på, at få Hornbæk Havn certificeres som sikker havn gennem FLID (Foreningen af lystbådehavne i Danmark). 
For at blive certificeret at der forskellige sikkerhedsmæssige forhold der skal være i orden.

Havnen er godkendt til Blå Flag igen i år.