En stranding….

Den skotske Jagt: “Nelly & Isabel”

Den berømte redningsdåd i 1774, hvor brave Hornbæk fiskere under ledelse af Ole Petersen Pie reddede kaptajnen fra det skotske skib ”Nelly & Isabel” under en stranding vest for fiskerlejet – i dag ved 8. Tangvej nær Villingebæk. Denne redningsaktion kom i datidens ”billedblad” og gik landet rundt. Den kendte digter Johannes Ewald forfattede et syngespil ”Fiskerne” til det Kgl. Teater over begivenheden  – i syngespillet indgik bl.a. en sang ”Kong Christian stod ved højen mast”, i dag kendt som vores Kongesang.

Redningsdåden blev senere i 1930 mindet i Hornbæk med ”Mindeankeret”, som står foran Havnekiosken på havnen.

Efterfølgende er uddrag fra HELSINGØR LEKSIKON v/ Mikkel Hall Jørgensen:

Mindeankret står på havnen ved Øresundsvej i Hornbæk. Det består af et stort jernanker lænet op ad en opstilling af natursten. I 2 af de største sten er indfældet bronzeplader med inskriptioner. Monumentet er udført af billedhugger Axel Locher og det blev indviet i 1931 til minde om en berømt redningsdåd udført af Hornbækfiskere i 1774. Et engelsk skib gik på grund ved Villingebæk under en voldsom storm. Hornbækfiskerne reddede kaptajnen, Thomas Brown, medens de øvrige fem besætningsmedlemmer omkom.

Foto: Helsingør Leksikon

På den rektangulære bronzeplade mod nordvest står:

Til Minde om Redningsdaaden d. 19. November 1774 da Fiskerne Arvid Olsen, Ole Pedersen Pii, Peder Eriksen, Anders Jensen, Peder Jensen, Svend Nielsen Bagge, Jens Larsen og Svend Pedersen alle af Hornbæk reddede den sidstlevende fra Skibet Nelly & Isabell Skipper Thomas Brown.

På den cirkelrunde bronzeplade mod sydøst står:


Du danskes Vej til Ros og Magt, sortladne Hav, Modtag din Ven som uforsagt, tør møde Faren med Foragt, saa stolt, som Du mod Stormens Magt, Sortladne Hav, og rask igennem Larm og Spil, og Kamp og Sejer før mig til, min Grav.


Redningsdåden inspirerede digteren Johannes Ewald til det sidenhen så berømte drama “Fiskerne”, som slutter med afsyngelsen af “Kong Christian stod ved højen mast”.

200 år – 19. november 1974

På billedet ser man en masse børn, som under ledelse af den kendte Hornbæk lærer Johannes Jensen – (ses ved stenen med hat) synger “Kong Christian…” for at markere 200-året for den omtalte stranding og redningsdåd.

Foto: Anne-Sofie Rubæk 19/11 1974

Tegning af C.W. Eckersberg 1806: Redningsdaaden i Hornbæk 1774

Redigeret af Jens Peter Pihl – maj 2020.

Gå tilbage til Havnens historie……