Havnen har igen normal besejlingsdybde !

Følg nedenstående besejlingskort hvis Du/ I
ikke er helt bekendt med vor indsejling.

Om Besejlingssignal:
Det er p.t. slukket !

Besejlingssignal er slukket hvilket betyder:

Normal besejlingsdybde

Besejlingssignalet er tændt hvilket betyder

Havnen er lukket for besejling

På en mast på tværmolen findes et trafiksignal (advarselsfyr), der tændes, når den normale dybde i indsejlingen til havnen er aftaget.
Signalet består af 3 røde, faste lys lodret over hinanden.
Brændetid: Hele døgnet, når vanddybden ikke er normal.
Om dagen hejses tillige en sort kugle.
Når signalet er tændt/hejst, kan besejling ikke tilrådes.
Oplysning om besejlingsforholdene kan fås på www.hornbaekhavn.dk og ved kontakt til havnekontoret.
Læs mere på Havnelodsen : www.dendanskehavnelods.dk/