Besejling af Havnen – lukket.

Opdateret 25. marts 2019:

Havnen er lukket p. g. a. tilsanding  –
se nedenstående kort !

This image has an empty alt attribute; its file name is hornbaek_havn-fly-besejling.jpg

Om Besejlingssignal:
Det er p.t. tændt !!!

Besejlingssignalet er tændt hvilket betyder

Havnen er lukket for besejling

Besejlingssignal er slukket hvilket betyder:

Normal besejlingsdybde

På en mast på tværmolen findes et trafiksignal (advarselsfyr), der tændes, når den normale dybde i indsejlingen til havnen er aftaget.
Signalet består af 3 røde, faste lys lodret over hinanden.
Brændetid: Hele døgnet, når vanddybden ikke er normal.
Om dagen hejses tillige en sort kugle.
Når signalet er tændt/hejst, kan besejling ikke tilrådes.
Oplysning om besejlingsforholdene kan fås på www.hornbaekhavn.dk og ved kontakt til havnekontoret.
Læs mere på Havnelodsen : www.dendanskehavnelods.dk/