Opdateret 27. april 2021:

Havnen har formindsket besejlingsdybde
p. g. a. tilsanding  i den vestlige del af indsejlingen !
Der kommer sandsuger i uge 18 !!

Ved besejling af havnen, som vil foregå på eget ansvar, skal man iagttage den aftagende dybde  – samt forholde sig til evt. ændringer af havnens “normal vandstand” – følg i øvrigt nedenstående kort !

This image has an empty alt attribute; its file name is hornbaek_havn-fly-besejling.jpg

Om Besejlingssignal:

Besejlingssignalet er ikke tændt men…
iagttag følgende:
Ved besejling af havnen, som vil foregå på eget ansvar, skal man iagttage den aftagende dybde  – samt forholde sig til evt. ændringer af havnens “normal vandstand” – følg i øvrigt nedenstående kort !

Besejlingssignalet er tændt hvilket betyder

Besejling foregår på egnet ansvar !

På en mast på tværmolen findes et trafiksignal (advarselsfyr), der tændes, når den normale dybde i indsejlingen til havnen er aftaget.
Signalet består af 3 røde, faste lys lodret over hinanden.
Brændetid: Hele døgnet, når vanddybden ikke er normal.
Om dagen hejses tillige en sort kugle.
Når signalet er tændt/hejst, kan besejling ikke tilrådes.
Oplysning om besejlingsforholdene kan fås på www.hornbaekhavn.dk og ved kontakt til havnekontoret.
Læs mere på Havnelodsen :  www.dendanskehavnelods.dk/