Hornbæk Havnebestyrelse præsenterede sit tilrettede havneprojekt ved et borgermøde på havnepladsen – der var mange brugere og hornbækborgere tilstede.

Formand Jørgen Haagen omtalte først det færdiggjorte projekt med nyrenoveret Nordre Mole, den ny træ bro og det nye molehoved på den færdigbyggede Vestre Tværmole.

Projektet for det ny havnebassin mod Østre Strand blev også præsenteret med en ny og tilrettet Østre Dækmole forlængelse.

Mange tog ordet og debatten var livlig blandt modstandere og tilhænger af projektet, men…

mødet sluttede i god ro og orden…

Julian Isherwood har taget efterfølgende foto fra mødet.