Home
 

Havnens
bestyrelse

Kontakt

Takster

Venteliste

Ordensreglement 

Vedtægter


Hornbæk Havn
på facebook

 
 
Blå Flag
 
Besejlingsforhold
 
 
Hornbæk Havns
Vejrstation
 
Nyt fra
Bestyrelsen
 
Havnens
kalender
 
Vejr Vind og Vand
på havnen
 
Sikkerhed i
Havnen
 
Havnens Venner
 
Havnens
Strandlegeplads
 
Havnens
tilbageblik
 
Fonden Hornbæk Havns behandling af personoplysninger.
 
 
 
 

 

Fonden Hornbæk Havn
Havnevej 34,
3100 Hornbæk

Tlf.: 49702378
Fax.: 49702371
Mail: kontakt@hornbaekhavn.dk


Det nye Havnekontor. 
 

 Havnens Bank 

Reg.nr. 2255 

 konto 0260 303 643

Havnefoged
Christian From
 træffes
hverdage mellem
kl. 9.00 og 11.00
på mobiltlf.
26810189


Hjertestarter og Ildslukker.

Hjertestarter og Ildslukker forefindes på havnen ved billetautomaten i lokalet under havnekontoret.


 

Brug af El på Havnen !

Ordningen er gældende for alle der har fast plads, midlertidig plads eller er langtidsgæst i havnen. Gæstesejlere, der ligger i havnen i max 2 uger har strømforbruget inkluderet i gæstelejen.

Sommerhalvår 1. april til 15. oktober.
Ønsker du konstant strøm til båden skal du :

1. april eller senest ved din båds søsætning, kan du afhente et kabel med bimåler på havnekontoret og indbetale depositum på 2.000 kr. Kablet med bimåler afleveres senest den 15. oktober tilbage på havnekontoret, og dit forbrug bliver modregnet i depositum. Du er i hele brugsperioden ansvarlig for bimåleren.

Vinterhalvår 16. oktober til 31. marts.
Det er ikke tilladt at have fast strømtilslutning til både på land.
Ønsker du konstant strøm til din båd, liggende i vandet, skal du :

Senest 16. oktober kan du afhente et kabel med bimåler på havnekontoret og indbetale depositum på 2.000 kr. Kablet med bimåler afleveres senest den 31. marts tilbage på havnekontoret, og dit forbrug bliver modregnet i depositum. Du er i hele brugsperioden ansvarlig for bimåleren.

Ved misbrug af strøm, vil havnen tillade sig at afbryde strømmen.
 

Se Havnens bestyrelse - her !

Ansøgningsskema om bådeplads - her !