Hornbæk Havnefester i over 100 år:

Denne side er udgivet i august 2020 – men vil løbende blive opdateret, hvis nye informationer om havnefester fremkommer.

I 2021 kan Hornbæk Havnefest fejre 140 års jubilæum !

Tidslinje fra 1881 til 1981:

Havnefester tidslinje
1881
juli 24

Folkefest og Kapsejlads i Hornbæk 1881

Folkefest og Kapsejlads i Hornbæk 1881
Den første Havnefest. Søndagen d. 24. og Mandagen d. 25. Juli bestemtes nu til at afholde: Kapsejlads, Kaproning, Basar, Tombola, Taler og Sang, Deklamatorisk Underholdning, Festmaaltid, Dans, Fyrværkeri og flere Ting.    Læs mere  her…..
1904
juli 23

Havnefest 1904

Havnefest 1904

Der er blevet afholdt havnefest, når man manglede penge til havnen. I Kaj Flors bog fra 1940 omtales den næste havnefest i rækken – En basar i 1904 – som i alt indbragte  5.000kr . Læs Paul Gerhard Arctander’s detaljerede referat om festen og nyd teksten til sangen om FISKER JENS HANSEN HORNBÆKS SØRGELIGE BETRAGTNINGER. Læs mere her….

1923
juli 22

Havnefest 1923

Havnefest 1923

Efter 1. verdenskrig holdt man havnefest i 1923. Ved den lejlighed udgav man en 4-sidet avis under redaktion af Chr. Frederiksen. Den bar navnet “Smutstenen” og kostede 25 øre. Se festsangen til havnefestens åbning og læs et digt til Hornbæk fra “en indfødt”.
Læs mere  her…  

1930
juli 27

Havnefest 1930

Havnefest 1930

I 1930 udkom igen en 4-sidet avis i f. m. årets havnefest “Hundestejlen”“Først, bedst og sidste nummer”. Pris 15 øre. Heri skrev “En veteran” om de “gode gamle dage” i Hornbæk  – før der kom for mange “Landliggere” til byen.
Læs mere  her… 

1934
juli 22

Havnefest 1934

Havnefest 1934

I 1934 udkom “Hundestejlen” igen. Murermester Carl Poulsen bød velkommen. Den var også fyldt med lokale reklamer, samt en lokal historie om Carl Lochers hus “Klithus”, skrevet af hans søn forfatteren Jens Locher.

Læs mere her…….  

 

1937
juli 18

Havnefest 1937

Havnefest 1937

Der var igen havnefest i 1937 – samme efterår kunne Hornbæk Kirke fejre sit 200 års jubilæum.  Vi har fotos og en s/h 16 mm film fra dette år.

Læs mere her…… 

1946
juli 21

Havnefest 1946

Havnefest 1946

Den første havnefest efter 2. verdenskrig. Læs om orkestermusik og revy på Badehotellet, om friluftteater i skoven og om hovedgevinsten i Havnefestlotteriet – en weekendhytte skænket af byens håndværkere. Læs mere her….

1949
juli 24

Havnefest 1949

Havnefest 1949

Havnen henter nu sine arrangører blandt håndværkere og de handlende. Man flerdobler nu indtægterne. Læs om bankbestyreren og skoleinspektørens nattelige besøg i Privatbanken – kassereren skulle aflevere overskuddet. Se den faste stab af arrangører. Læs mere her…. 

1951
juli 22

Havnefest 1951

Havnefest 1951

Til denne fest byggede man en kopi af den gamle Stok – næsten der hvor den gamle oprindelig Stok stod – på hjørnet af Havnevej og Øresundsvej tæt på Drachmann Stenen. Senere har Nikolaj Sneum bygget den op igen – som vi kender den i dag. Læs om “Thesalonen” med en lokal trio. Læs om tovtrækning mellem Landliggerne og “de indfødte”. Læs et kalejdoskopisk overblik over 50’ernes havnefester  her…. 

1954
juli 25

Havnefest 1954

Havnefest 1954

Alle havnefester blev afholdt på Østre Stejlebakke – havnefesten i 1954 var ingen undtagelse. Læs om Gitte Hænnings optræden med “Farmand” på festpladsen og at Louis Miehe-Renard kom for sent til sin optræden. Om Bodil Steens optræden i den nye biograf “Scala”. Læs et kalejdoskopisk overblik over 50’ernes havnefester her…. 

1958
august 2

Havnefest 1958

Havnefest 1958

I 1958 indledtes en ny serie af havnefester – Idrætsforeningen kom med i festkomiteen – man sikrede derved flere “hænder” til arrangementer. Festen flyttedes til lørdag – søndag, mod tidligere søndag – mandag. Læs om Neptuns ankomst på stranden nedenfor stejlebakken og Volmer Sørensen som konferencier herunder “en brunhedskonkurrence”. Læs et kalejdoskopisk overblik over 50’ernes havnefester   her…. 

1964
juli 25

Havnefest 1964

Havnefest 1964

Dette år flyttede man havnefesten fra dens traditionelle plads på Østre Stejlebakke til selve havnen. Man satsede på at kunne være på havnens område, herunder havnepladsen og på molerne  –  og det blev en kæmpe succes – som betød, at vi stadig – helt naturligt – bruger havnen til at holde havnefest, selv om det ikke altid har været sådan!
Læs om den første havnefest på selve havnen.  Læs mere her…. (p.t. under opbygning)

1970
juli 25

Havnefest i 70erne

Havnefest i 70erne

Læs om  – ( p.t. under opbygning)

1981
juli 25

Havnefest 1981

Havnefest 1981

Dette år kunne Hornbæk Havnefester fejre 100 år jubilæum  –  og man gjorde det med ekstra “knald på “! Der blev udgivet en jubilæumsavis, som bl.a. er kilden til denne tidslinje.  Læs om Hornbæk Revyen som optakt til havnefesten. Læs meget mere her… (p.t. under opbygning)

Hornbæk Havnefest – tidslinje – er under opbygning, så kig ind en gang i mellem !

Tidslinjen er redigeret af Jens Peter Pihl juli 2020