Havnebestyrelsen februar 2019:

Havnebestyrelsen februar 2019: Der er ingen ændringer i bestyrelsessammensætningen idet alle organisationer har udpeget hidtidige medlemmer. Der er heller ikke ændringer i udvalgssammensætningen.Økonomi Udkast til regnskab for 2018 blev fremlagt. Udkast blev godkendt og videresendes til revisor. Havneafgiften for gæster var for sæsonen 2018 ca. 300.000 højere end året før. Read more…

Havnebestyrelsen Januar 2019:

Havnebestyrelsen Januar 2019: Havnens forsikringerDer er truffet aftale med forsikringsselskabet First om at de overtager havnens forsikringer. Udgiften er mindre og der er bedre dækning. Skurbyen er forsikret samlet, således at både lejere og ejere af skure er dækket. Vil fremgå af det nye reglement for skurbyen. RestancerAlle restancer er Read more…