Virtuelt borgermøde om havnen

Husk – at der er virtuelt borgermøde den 26/5 kl. 17 om udviklingsplanerne for Hornbæk Havn og strand.  https://www.helsingor.dk/nyheder-og-fakta/nyheder-og-presse/nyheder/borger/kom-med-input-til-hornbaek-plan/ Der vil den 25/5 blive opstillet nogle pyloner med nogle visuelle planer omkring ved Havnekiosken, ved Det Fedtede Hjørne og ved Havnekontoret..

Havnebestyrelsen marts 2020.

Ved årsskiftet afklares eventuel ny sammensætning af bestyrelsen – herunder hvem der deltager i diverse udvalg. Eneste ændring i forhold til 2019 er, at Anette Bonde indtræder i Pr-udvalget. Bestyrelsens sammensætning og udvalgsdeltagelse fremgår af hjemmesidenhttp://www.hornbaekhavn.dk/bestyrelsen/ Nyt fra formanden. Der er til en bådejer fremsendt opsigelse med påbud om fjernelse Read more…

Havnebestyrelsen januar-20

Nyt fra Havnebestyrelsen – januar 2020. Status for økonomien. Alle restancer er indfriet. Takster 2020 Takstblad tilføjes: Bropenge kr. 500 for fremmede både, således at der betales for hver enkelt landtagning og søsætning hvor der benyttes kranbil. Månedsafgift for langtidsgæster kr.10.000 kr. for både over 4 m. Ingen yderligere ændringer Read more…

Havnebestyrelsen december-19

Information fra havnebestyrelsen december 2019. Status for økonomien. Gæsteindtægterne for i år bliver bedre end forventet. Indtil nu er der betalt kr. 833.000. Havnefesten gav en indtægt på 155.000. Da tilsandingen af havnen har været væsentlig mindre en tidligere år, har der stort set ikke været behov for uddybning. Skurbyen. Read more…

Havnebestyrelsen oktober 2019

Status for økonomien. Det har været en god sommer med mange gæster. Resultatet af gæsteindtægterne forventes at blive ca. kr. 800.000, hvilket er 10 % mindre end sidste års rekord. Status på restancer: Der er sendt opsigelser til 2 bådejere med anmodning om at indlevere indskudsbevis, således af endelig afregning Read more…

Havnebestyrelsen august 2019

Hornbæk Havn blev i juni 2019 certificeret som Sikker Havn. Dette betyder bl. a. at den nyreviderede Beredskabsplan nu ligger på havnens hjemmeside. Havnens bestyrelse har revideret Beredskabsplanen fra 2011 – se den nugældende beredskabsplan under “Praktiske informationer” i hjemmesidens hovedmenu. Gå direkte til beredskabsplanen her…..