Home
 

Havnens
bestyrelse

Kontakt

Takster

Venteliste

Ordensreglement 

Vedtægter


Hornbæk Havn
på facebook

 
 
Blå Flag 2017
 
Besejlingsforhold
 
 
Hornbæk Havns
Vejrstation
 
Havnens
kalender
 
Vejr Vind og Vand
på havnen
 
Sikkerhed i
Havnen
 
Havnens Venner
 
Havnens
Strandlegeplads
 
Havnens
tilbageblik
 
 
 
 
 
 

 


Hornbæk Havns bestyrelse januar 2017.

(

Jørgen Haagen Nielsen
Formand
Tlf. 49702402
Form. for Bådepladsudvalget
Email:
j.haagen@mail.tele.dk

Valgt af Helsingør Byråd

Michael Fritzen
Næstformand
Tlf.:4970 0268
Sand og Stenmoleudvalget
Email:
 
fritzen-consult@post.tele.dk

Valgt af
Hornbæk Turistforening
Finn Vindahl Andersen
Tlf. 49700624
Formand for Byggeudvalget

Email:
fva@fva.vvs.dk
Valgt af Handels- og Håndværkerforeningen

Torben Ibsen
Medlem af
Sand og Stenmoleudvalget


Email:


Valgt af Reg. Fritidsfiskere

 
Søren Selck
Tlf. 21 65 72 08
Form.for Miljøudvalget og
medl. af Bådepladsudvalget

Email:
soren.selck@stofanet.
Valgt af Havneforeningen
Peter Leander
Medlem af
Bådepladsudvalget

Email:
ple@nybolig.dk

Valgt af Hornbæk Bådeklub
Ole Jacobsen

Medlem af Byggeudvalget

Email:
flyjac@mail.dk

Valgt af Helsingør Byråd
Julian Isherwood
Tlf: 40360129
Medlem af Byggeudvalget og
Miljøudvalget
Email:
julian@isherwood.dk


Valgt af Helsingør Byråd
 
Britta Bang
Sekretær
 
Per Thordal
Regnskabsfører
  Allan Vodder
Havnefoged
Havnekontoret
Tlf. 49702378
Mob. 26810189
Email:
hornbaekhavn@mail.dk

Kontakt Hornbæk Havn