Home
 

Havnens
bestyrelse

Kontakt

Takster

Venteliste

Ordensreglement 

Vedtægter


Hornbæk Havn
på facebook

 
 
Blå Flag 2017
 
Besejlingsforhold
 
 
Hornbæk Havns
Vejrstation
 
Havnens
kalender
 
Vejr Vind og Vand
på havnen
 
Sikkerhed i
Havnen
 
Havnens Venner
 
Havnens
Strandlegeplads
 
Havnens
tilbageblik
 
 
 
 
 
 

 

Information fra Havnebestyrelsen i 2017:


Januar 2017     Nyhedsbrev:

Havnebestyrelsen ønsker alle et godt nytår med håb om mange gode oplevelser i havnen og på vandet.

Kommunikation med brugerne:
For at lette kommunikationen og sikre korrekt fremkomst af korrespondance, samt for i nødstilfælde hurtigt at kunne komme i kontakt med brugerne, beder vi dig snarest indlevere din mailadresse f.eks. ved at sende en mail til kontakt@hornbaekhavn.dk.

Elforbrug:
Al brug af El skal registreres via blåt El- kabel med måler (skure har bimåler). Blå elkabler kan rekvireres hos Havnefogeden og udleveres mod betaling af depositum. Jfr. Havnens reglement.
Elmåleren skal aflæses ved afslutning af sæsonen og resultatet afleveres på Havnekontoret senest 1. november, så forbruget kan opkræves sammen med havnepengene for det kommende år.

Forsikring:
Der er stadig mange bådejere som ikke har indleveret kopi af bådens forsikringspolice. For alle både over 15m2 skal der foreligge en kopi af forsikringspolicen på Havnekontoret. Jfr. Havnens reglement.

”Nummerplader”
Alle både skal forsynes med et nummereret klistermærke, anbragt et synligt sted. Klistermærket kan afhentes på Havnekontoret.

Sikker Havn:
Vi har nu monteret yderligere en række redningsstiger. Stigerne er markeret med et gult felt på molen. Gå en tur på Havnen og noter dig stigernes placering.

Havnefogeden ønsker at indskærpe:

1. Opsigelse af bådplads skal ske senest 1. oktober for at få virkning fra efterfølgende år. Uden opsigelse modregnes havnepengene i indskuddet.

2. Når bådpladsen forlades i flere dage skal skiltet vendes på FRI.

3. Ved tilbagekomst skal Havnefogeden varskos 24 timer før ankomst for at pladsen kan forventes ledig.

4. Hold fortøjningerne i orden og tjek båd og fortøjninger løbende og specielt når DMI varsler storm og højvande.

5. Agter fortøjninger skal monteres som krydsfortøjningMed venlige hilsner

Havnebestyrelsen
 


Ny rev. Takster ( jan-17 )   læs her....

Ny rev. Venteliste  ( nov-16 )  læs her.... 

Ny gæstebro i brug d. 11. juli  - de sidste pladser i weekend d. 16 -17-juli.


Juni-16
Dragon Gold Cup i Hornbæk ultimo august 2016.
For at de ca. 100 Drager kan få de bedst mulige forhold under stævnet, har Havnebestyrelsen besluttet at fremskynde byggeriet af et nyt gæstebroanlæg til 1 mill. kr.
Byggeriet er opstaret med at uddybe området, hvor den nye gæstebo skal etableres.
På billedet ser man en gravemaskine, som har en ekstra lang arm, der rækker 22 m ud i havnebassinet.
På næste billede vises placeringen af den nye gæstebro, der bliver forsynet med 2 grillpladser, vand, el og belysning. Vi tror på at gæstebroanlægget vil tiltrække mange sejlende gæster til Hornbæk Havn.
J. Haagen
formand